Aktuellt


11/03/2018

Vinter bilder fotograferade av Egil Ausinsch10/03/2018

Välkomna till årets städdag 21/4

Granen och MSV välkomnar till en gemensam städdag

Tillsammans kan vi skapa ett lite trevligare område genom att städa vår vackra omgivning. Granen samlas vid lekparken, Kärringviken och MSV samlas vid redskapsboden, parkeringen Stora sand, kl 10. Vi avslutar runt kl 12 med gemensam korvgrillning vid lekpaken. Ta med krattor och skottkärror, sopsäckar finns.

Välkomna!


9/02/2018

MSV:s årsstämma blir den 12 april 2018 i matsalen, Brunns skola
Registrering från 18.30 Mötet börjar 19.00

Välkomna!


18/01/2018

Strandgruppens städning av stränderna lördagen 20 januari är inställt på grund av snö.
Strandgruppen återkommer med nytt datum.
11/01/2018

Sedan några månader står en gammal bil uppställd på parkeringen vid Stora Sand. Bilen är anmäld och skall tas bort. Men just nu ligger ärendet hos kommunen, som måste ge tillstånd att ta bort den. Erfarenhetsmässigt tar det lång tid, men styrelsen gör vad vi kan för att skynda på processen.6/01/2018

Strandgruppens städning av stränderna, lördagen 20 januari.

Samling vid boden 11:00

Anna


16/12/2017

Motioner till MSVs årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 25 januari 2018.30/11/2017

Söndagen den 19 november påbörjade ”Fiskegruppen”
sitt nya projekt ”ABBORRE LEKPLATS”.

En något kylig söndag i november fick vi låna ”bojflotten” från båtklubben här i Björkviks småbåtshamn. Vi fick även låna en liten ”aktersnurra” och resan började till Kärringviken. Vi var 3 personer Jan, Martin & jag. Flotten är som bekant ingen snabbracer så färden tog ca 40 minuter. På stranden i ”Viken” fanns grantoppar och granris hit forsat. Flotten anlände till stranden punktligt enligt angiven tid kl.9.17. Grantopparna och granriset buntades ihop och fraktades ut till lekplatsen. Inspektion av nya ”Lekisen” gjordes och man kan se den från sand stranden vid yttre klippudden till höger i Kärringviken. Där finns nerbankade stöter och granris kan skymtas vid lågvatten. Själva lekplatsen ligger där det är svårt att bada så någon konflikt för oro mellan fiskar och badande individer föreligger inte. Vår styrelse står helhjärtat bakom projektet.

Det skall bli spännande att se om idén bär ”frukt” eller i detta fallet småfirrar om nu inte den hemska ”krokodilen”, förlåt, våran allas gammelgädda får nyss om det!

Keep Swinging!

MatsPS. Ni vet väl alla att vi är medlemmar i en aktiv förening som värnar mycket för vår egen Mark, Skog och inte minst Vattnet.


6/11/2017

Strandgruppens höstmöte och Höstens städdag 2017
4/10/2017

Höststädning på stränderna

Det kom ca 30 personer varav 2 barn. Nu är det rent och fint på våra stränder. Vi grillade korv och drack kaffe precis som vi brukar. Välkomna att vara med vid nästa städdag.

Anna Persson

Här plockar delar av strandgruppen bort befintliga grill/eld platser på lilla sand. Man plockade också bort eldplatsen på stora sand.


19/6/2016

Välkommen till Björnö MSVs marker och stränder

Här kan du njuta av naturen och vandra på våra stigar. Föreningen MSV har satt upp skyltar på flera stora stigar, så att det går lätt att hitta rundor och komma tillbaka till startpunkten utan att gå samma väg tillbaka. Det finns bänkar utsatta på vissa platser, som ger chans att vila och njuta av utsikten.

Det går att bada i vattnet, men vi har inga ordnade badplatser, så tag med ert skräp från stränderna till de fåtal platser, där det finns sopskåp. Stranden Stora Sand är utsett till naturvårdsområde, då de stora tallarna där är extra skyddsvärda.

All skötsel av området sker av MSV och vi har inga kommunala eller statliga bidrag för detta. Allemansrätten ger alla rätt att vistas i våra marker, men innebär också skyldigheter. Alla som rör sig här har ansvar att hålla rent och inte skräpa ner. Det är inte tillåtet att köra motorfordon i naturen eller skicka upp drönare över våra marker och vatten.

Nu på försommaren har många djur ungar, så vi måste vara varsamma då vi rör oss i markerna. Håll hunden kopplad!

Vi har sett en del klotter på sopskåp och i naturen. Det är dyrt att ta bort och lämnar fula märken efteråt. Om ni ser någon som klottrar, så meddela någon i styrelsen, så vi kan gå vidare med det. Allt klotter polisanmäls.


Antal besökare sedan december 2013    räknare