Aktuellt


6/11/2017

Strandgruppens höstmöte och Höstens städdag 2017
4/10/2017

Höststädning på stränderna

Det kom ca 30 personer varav 2 barn. Nu är det rent och fint på våra stränder. Vi grillade korv och drack kaffe precis som vi brukar. Välkomna att vara med vid nästa städdag.

Anna Persson
Här plockar delar av strandgruppen bort befintliga grill/eld platser på lilla sand. Man plockade också bort eldplatsen på stora sand.


19/6/2016

Välkommen till Björnö MSVs marker och stränder

Här kan du njuta av naturen och vandra på våra stigar. Föreningen MSV har satt upp skyltar på flera stora stigar, så att det går lätt att hitta rundor och komma tillbaka till startpunkten utan att gå samma väg tillbaka. Det finns bänkar utsatta på vissa platser, som ger chans att vila och njuta av utsikten.

Det går att bada i vattnet, men vi har inga ordnade badplatser, så tag med ert skräp från stränderna till de fåtal platser, där det finns sopskåp. Stranden Stora Sand är utsett till naturvårdsområde, då de stora tallarna där är extra skyddsvärda.

All skötsel av området sker av MSV och vi har inga kommunala eller statliga bidrag för detta. Allemansrätten ger alla rätt att vistas i våra marker, men innebär också skyldigheter. Alla som rör sig här har ansvar att hålla rent och inte skräpa ner. Det är inte tillåtet att köra motorfordon i naturen eller skicka upp drönare över våra marker och vatten.

Nu på försommaren har många djur ungar, så vi måste vara varsamma då vi rör oss i markerna. Håll hunden kopplad!

Vi har sett en del klotter på sopskåp och i naturen. Det är dyrt att ta bort och lämnar fula märken efteråt. Om ni ser någon som klottrar, så meddela någon i styrelsen, så vi kan gå vidare med det. Allt klotter polisanmäls.


Antal besökare sedan december 2013    räknare