Information

Vi behöver förstärkning med nya funktionärer

Filminspelningar och fotografering på Björnö MSV

Sommarjobb 2016 för ungdomar och arbetsledare

Kajakhotell vid reningsverket

Eldningsförbud

Parkeringstillstånd 2016 på stora parkeringen

Info om nyttjande Vånöbrygga medlemmar

Ansökan om trädfällning

Regler för uppläggning av båtar - uppdaterad 2013-11-30

Fiskeregler för MSVs fiskeområde

MSVs vattenområde

Skogsvårdsplan

Skötselplan för stränder