Medlemsgruppen
Sammankallande
Lena Söderblom Ström
Fast.   08-669 14 26
Mobil   070-589 70 76
Adr.     Österleden 19
lena.soderblom@comhem.se

Birgitta Danielsson
Fast.   08-571 42 878
Mobil   070-332 78 20
Adr.     Logränd 4
birgitta.danielsson@nacka.se
Styrelserepresentant
Helena Claesson
Tel.   0704-580615
Adr.  Slingerstigen 36
helena.claesson1@gmail.comBirgitta Zäll Brauner
Fast.   08-571 42 226
Mobil   079-876 85 31
Adr.     Drakövägen 21
birgitta.zall-brauner@telia.com
Hemsideansvarig
Martin Catlos
Fast.   08-84 82 12
Mobil   073-849 56 46
Adr.     Idalsvägen 48
mcatlos@gmail.com