OMRÅDESKARTAKlicka här för karta med MSV stigar i pdf-format.Vattenområde

NaturvårdsområdePå den här kartan kan vi se de tre naturvårdsavtal som finns i vårat område. Avtalen är upprättade mellan skogsstyrelsen och MSV markägaren, år 2004. Syftet med avtalen är att bevara och utveckla områden med höga naturvärden. Dessa områden bör vara utmärkta i terrängen.

Avtalstiden kan variera mellan 1-50 år och utgör en del av det långsiktiga skogsskyddet. Källa: Viveca Jansson Kommunekolog, Värmdö kommun

Klicka här för skogsvårrdsplan med karta i pdf-format.