Om MSV

Bakgrund

I början av 60 talet tog Järnvägsaktiebolaget Stockholm Saltsjön initiativet till att skapa ett rekreations och fritidsparadis vid Klacknäset Ingarö. Bebyggelsen ville man anpassa mjukt och försynt till de speciella naturförhållanden som fanns, så att områdets karaktär och särart bevarades. Försäljning påbörjades av ca 500 tomter med varierande storlekar mellan 1500 till 4000 kvm.  Området har genom åren förändrats och utvecklats, när området bildades var avsikten endast fritidsboende, idag bor ca hälften av hushållen året runt.

Björnö MSV ekonomisk förening

Bildades 1998 genom förvärvandet av markområdet med skog, strand samt ett större vattenområde i Ingarö Nämdöfjärden. Avsikten var att kunna råda över utvecklingen i området under en överskådlig framtid. Tillsammans utgör områdets totala yta utanför de enskilda tomterna ca 6 milj kvm. Området gränsar mot Kolbacken, Långvik och Eriksvik i norr samt Björkviksvägen i Öster. Se Områdeskarta.

Föreningen

Består idag av ca 400 medlemmar. Föreningens ekonomi bygger på en & aring;rlig medlemsavgift samt en engångsinsats

Syfte och målsättning

Att med hänsyn till områdets särskilda natur, arbeta för en långsiktig förutsättning för skogens och djurlivets framtid samt god tillgänglighet för rekreation och friluftsliv.

Informationsfolder

Informationsfolder om samtliga föreningar i Björnö 1:4. Klicka här (Acrobat reader krävs)

Stadgar

Läs stadgarna. Klicka här (Acrobat reader krävs)


Välkommen att bli medlem och andelsägare!

Medlemsansökan

Insats per fastighet är 4000 kr.
Fr.o.m 2014 utgår ingen medlemsavgift.
Ansökan och information gällande medlemskap och andelsägande i föreningen sker genom kontakt via mejl eller brev till kassören i föreningen, se kontaktlista styrelse.

Vid förändring av ägareförhållandet av fastighet, skall erlagd andel överlåtas till ny ägare. Uppgifter om ägarbytet skall snarast meddelas styrelsen. För information gällande andelsbevis och medlemskap, vänligen kontakta styrelsen.

Organisationsnummer:  769 603 6073

Bankgiro HB:   5115 9408

Adress:

Björnö MSV Ek förening
c/o Ingarö Kontorstjänst
Odelbergs väg 9 B
134 40 Gustavsberg