Skogsgruppen
Lars Persson
Tel.   08-570 348 19
      070-212 34 55
Adr.  Slingerstigen 70
persson@systemutbytet.se

Steinar Thon
Tel.    0733-770 220
Adr.   Slingerstigen 95
thonsteinar@hotmail.com

Ylva Rosén
Sryrelserepresentant
Tel.    08 570 260 21
Tel.    0703 571 537
Adr.   Krokholmsvägen 4
ylva.rosen@swedbank.se
Lars Claesson
Tel. 08-571 429 52
      070-659 14 44
Adr.  Slingerstigen 41
larsivar.claesson@telia.com

Stig Lundahl
Tel. 08-571 428 66
      073-702 81 89
Adr.  Slingerstigen 128
s.lundahl@hotmail.com

Palle Wiberg
Tel. 08-29 69 40
      070-433 41 87
Adr.  Idalsvägen 38
palle.wiberg@gmail.comJohan Brauner Sammankallande
Tel.   08-571 422 26
        070-828 72 11
Adr.  Drakövägen 21
brauner@telia.com

Thomas Bubbat
Tel.   070-496 88 46
Adr.   Krokholmsvägen 9
thomas.bubbat@hotmail.com

Ronnie Tallkvist
Sryrelserepresentant
Tel.    070 5702018
Adr.   Tottkällev.6 Värmdö
Drakövägen 8
ronnie.tallqvist@telia.com


MSV Skogsvård
Skogsvårdsmöte
Ansökan om trädfällning