StiggruppenSammankallande
Göran Danielsson
Tel.   08-571 42 878
     070-558 59 07
Adr.  Logränd 4
goran.famdan@telia.com

Bodil Eriksson
Tel.   08-715 72 34
      073-948 43 72
Adr.  Högholmsvägen 15
Bodil.eriksson@socarb.su.se


Bertil Krakenberger
Tel. 08-571 42 202
Adr.  Idalsv√§gen 3
bertil.krakenberger@atkinsglobal.com