Styrelse 2018-2019

Ordförande
Ylva Rosén
Tel.   070 357 15 37
Adr.  Krokholmsvägen 4
ylva.rosen@swedbank.se
Vice ordförande
Elisabeth Norbäck
Tel.   070 678 23 75
Adr.  Stora Gränd 9
cisa.norback@gmail.com
Sekreterare
Helena Claesson
Tel.   070 458 06 15
Adr.  Slingerstigen 36
helenac.msv@gmail.com
Ekomomi ansvarig
Hans Östman
Tel.   073 657 19 89
Adr.  Slingerstigen 40
Ostman.hoa@gmail.com
Ledamot
Johan Brauner
Tel.   070 828 72 11
Adr.  Drakovägen 21
braunermsv@telia.com
Suppleant
Ronnie Tallqvist
Tel. 070 570 20 18
Adr.   Tottkällev.6 Värmdö
Drakövägen 8
ronnie.tallqvist@telia.com
Suppleant
Per-Åke Stålberg
Tel.   070 450 14 31
Adr.  Österleden 26
perake.stalberg@outlook.com


Styrelse, Övriga funktionärer & Administration 2018- 2019