Parkeringstillstånd

PARKERINGSTILLSTÅND PÅ STORA PARKERINGEN

Under tiden 1 maj – 30 september så är parkeringen vid Sandarna avgiftsbelag. Medlemmar i MSV kan få ett parkeringstillstånd per fastighet.

Önskar ni ett parkeringstillstånd kontakta Helena Claesson på telefon: 070-458 06 15 eller e-post: helenac.msv@gmail.com