Aktuell information

2021-07-22
Styrelsen vill påminna om att det råder eldningsförbud i länet.
Detta gäller även vid iordningställda grillplatser.
Vi vill understryka att det även gäller medlemmar och boende i området.
På egen tomt får man grilla, men inte utanför.
Styrelsen
Skärpt eldningsförbud utfärdat i Stockholms län | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

2021-07-14 Eldningsförbud från och med kl 08.00 den 15:e juli.
Se mer info på länken nedan.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

2021-07-07 Skogsgallring
Arbetet med planeringen av fortsatt gallring i vår mark har nu igångsatts.
En planerare går nu omkring och ser över de områden som är aktuella.
Vi uppmanar alla som har tomter som gränsar till MSV,s mark att, så gott det går, märka ut sina tomtgränser så att man inte av misstag tar sig in på tomtmark.
Arbetet är planerat, om så förhållanden är gynnsamma, sätta igång i september.

2021-07-06
Nu har eldningsförbudsskyltar kommit upp i vårt område.
Storstockholms brandförsvar avråder från eldning.

2021-07-02
Nu har Naturstigen blivit markerad med röd färg. Den stigen börjar nedanför Österleden parallellt med Björkviksvägen.Se stigkartan.Stigen är på ett par ställen oländig, men nu går man inte längre bort sig så lätt.

2021-06-28
Den 30 juni kommer en filminspelning ske vid Björkviks brygga.
Från kl. 06.00 till ca.14.00.
Möjligen vill man utnyttja Käringviken, men det bestäms senare.

2021-05-05
Information från Strandgruppens städning och möte finns nu under Strandgruppen.
https://bjornomsv.se/hem/arbetsgrupper/strandgruppen/

2021-04-28
Årsredovisningen finns nu att läsa under ”Årsmöteshandlingar och protokoll”.
https://bjornomsv.se/for-medlemmar/dokumentarkiv/arsmoteshandlingar-och-protokoll/

2021-04-12
ÅRETS STÄDDAG blir söndagen 2:a maj.
Samling kl 11.00 vid parkeringen Stora Sand.
För mer information klicka på länken nedan.
Städdag 2021

2020-11-20 Vattenfall meddelar att ledningsröjning kommer att utföras.
Vattenfall kommer att utföra underhållsröjning av ledningsgator under vecka 48.
All högväxande vegetation i skogsgatan kommer att avverkas. Även farliga kantträd utanför ledningsgatan kan avverkas. I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd mm, men om det föreligger risk för drift- eller personsäkerhet, kommer även dessa att beskäras. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.
Vattenfall ombesörjer INTE bortforsling av röjningsrester.
Har ni jordkabel berörs ni inte av detta, ej heller om ni fått uppgift om att nätet skall kablifieras.
Observera att det är förenat med livsfara att vidröra ledningen.
Med vänlig hälsning från Vattenfall.

2020-10-16
Artikel om MSVs holkprojekt i tidningen Fåglar i Stockholmstrakten.
MSV holkprojekt

2020-10-12
Strandgruppen informerar

Resultat från städdagen 10 oktober 2020.
 
Ca 30 personer varav 4 barn, kom för att städa stränder och klippor.
Det blev ingen grill och kaffe, på grund av Corona.
Vi fick tillsammans ihop 3 säckar med skräp allt från grillgaller, glasflaskor, pant, kapsyler, snus, kläder, fimpar, kisspapper och olika slags plastskräp. Vi frågade barnen, de hade hittat jättem​ånga snuspåsar fimpar och mycket plast!

 

Tack till alla som hade möjlighet att vara med idag, ett stort Tack till alla er som städar 
vid andra tillfällen, vi förstår att ni finns!!
 
Höstmöte hölls i samband med städningen. Mer info under ”Strandgruppen”.
 
MVH strandgruppen, sammankallande/ Anna Persson
 

2020-10-11
Stiggruppen informerar
Under veckan har en ny spång lagts ut på Myrstigen/Genvägen.

2020-09-16
Välkomna till höstens städdag på stränderna.
Lördagen den 10 oktober kl. 11.00-13.00.
Samling vid redskapsboden, parkeringen Stora Sand.
(Grill och fika inställt p.g.a. corona.)
Kom gärna med på strandgruppens höstmöte samma dag kl. 10-11 vid redskapsboden.
För städningen finns sopsäckar och plockare. Tag med egna handskar.
MSV bjuder på såpbubblor till barnen.

2020-09-08-10 Beroende på väder kommer Sjölyckan, en av dessa dagar, att spela in vid Björkviks Brygga.

2020-09-07 Fotografering vid Björkviks Brygga.

2020-08-03
Badvattnet på Stora Sand  godkänt igen
Badavrådan på Stora Sand är hävd efter godkänd provtagning.

2020-07-27
Värmdö kommun avråder från bad på Stora sand from 2020-07-27:
” Badavrådan på Stora Sand, Björkvik från och med den 27 juli. Nya provsvar förväntas komma i slutet av veckan. Vid senaste provtagningen påvisades för höga halter av bakterier enterokocker. Därmed avråder vi från bad på platsen. Nytt badvatten prov tas idag den 27/7 och svar förväntas som tidigast i slutet på denna vecka. Värmdö kommun tar vattenprover på alla kommunala badplatser, samt andra välbesökta badplatser. Övriga badvattenprover som kommunen har tagit är godkända.”

Kommunen är i dagsläget osäker vad som orsakat detta men misstänker att en båt kan ha tömt sin tank utanför Stora Sand.

https://www.varmdo.se/arkiv/aktuellanyheter/badavradanstorasand.5.721bb0b0173746229fcc9faa.html

2020-06-28
Med anledning av det kaos som har rådit i backen ner till Björkviks brygga och även runt andra delar av vår mark så har styrelsen försökt att stävja detta genom att agera med följande.
Vi har varit i kontakt med kommunen, trafikverket, länsstyrelsen och polisen.
Det är lite som i det övriga samhället, alla hänvisar till någon annan.
Kommunen avsäger sig allt ansvar och hänvisar till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen hänvisar till trafikverket men tillägger att man kan komma in med en skrivelse som sedan behandlas i sedvanlig ordning. Trafikverket hänvisar till polisen. Polisen gör en anteckning och tittar på frågan, men tror sig inte ha tid att åtgärda på grund av resursbrist.
Hela den gångna veckan har vi ringt flera gånger om dagen, men inte sett någon åtgärd.
Vad gäller att vi skulle kunna engagera Aimo park att lappa de bilar som står i backen låter sig inte göras för att trafikverket ”äger” även vägkanterna. Vi har fört samtal om att dom ska bevaka även alla våra egna vägar, men invändningar finns om att det kan vara svårt att avgöra om det är gäster till boende. Men jag tror att vi får gå djupare i frågan och att de boende vid berörda väg ska kunna ringa när man vet att det är ett utomstående fordon.
Ju fler som ringer polisen, desto större möjlighet att dom inte kan negligera det hela.
Därför uppmanar jag alla och envar att ringa 11414 och prata med ledningscentralen.
Johan Brauner
Ordf MSV

SOPTÖMNING: STORA SAND, LILLA SAND och KÄRRINGVIKEN, 2020 
Soporna töms varje torsdag under hela sommaren. Ser ni att tunnorna står utanför sophuset och det sitter en skylt att tömning pågår, vänligen släng sopor direkt i tunnan så slipper vi plocka upp hundbajspåsar och annat äckligt från golven i sophusen. Är det fullt tar ni självklart med er soporna hem!

2020-06-17
Ridning i området
Vissa klagomål har nått Styrelsen gällande ridning i området.
Det har klagats på bl.a hästspillning på vägar och stigar.
Även att våra stigar blir söndertrampade.
Därför har styrelsen inlett en dialog med bl.a Vishamnstallet för att utarbeta riktlinjer
för ridning i området.

Det har kommit indikationer på att den ”ilskna” älgen har återkommit till området. Den visar ingen rädsla för människor utan tvärt om en aggressivitet om man närmar sig. Rådet är att hålla ett rejält avstånd för att inte provocera. Om älgen uppehåller sig extra mycket kring din tomt och därmed orsakar besvär så kan man ringa Kommunens viltvårdare: Tel 070-8140167 för råd och hjälp. Tillstånd att avliva älgen har funnits och jag tror att det fortfarande gäller.
/Viltvårdsgruppen

Städdagen blir lördagen den 25e april
Samling på parkeringen kl 10. På grund av rådande omständigheter kommer vi i år inte att avsluta med grillning.

21-22 mars kommer Håll Sverige Rent spela in reklamfilm på Stora eller Lilla Sand

Datum för stämman: 12 mars 2020 kl 19.00 (registrering från 18.30) i Ingarö föreningshus

——————————————————————————————————————–
2019:
19/10 Rapport från höstens städdag;
Strandgruppens höstmöte 2019

Städdagen blir lördagen den 12e oktober
Samling på parkeringen kl 11. Avslutas med grillning ca kl 13 (grillen tänds 12.30).
Redskap, sopsäckar och plockare finns.
MSV bjuder på korv med bröd.

5/6 Filminspelning vid Björkviskbrygga 07.00-19.00

7/5 Filminspelning på Stora Sand

Städdagen blir lördagen den 27e april
Samling på parkeringen kl 10. Avslutas med grillning ca kl 12.

Den 29e april kommer ICA spela in reklamfilm nedanför Bistro Björkvik

18/3 Argsint älg
Klartecken har getts från polisen och länsstyrelsen att älgen kommer att avlivas inom de närmsta dagarna

17/1 Efter stormen
Efter omständigheterna så har vår mark klarat sig ganska bra. Skogsgruppen har  inventerat skadorna med koncentration kring våra stigar. Vi har öppnat upp där träd har fallit över och blockerat framkomligheten. Vi har även åtgärdat de träd som har fallit till hälften och riskerar att falla vid senare tillfälle. Det återstår en del träd som står inne i marken och ej i anslutning till stigar och vägar. Vi uppmanar alla som rör sig i skogen att vara uppmärksamma på dessa träd och ej röra sig under eller i närheten av dessa.
Vi har fått en del förfrågningar om det är möjligt att få ta hand om fallna träd och såga upp till ved. Vi ger tillåtelse till detta, men det sker på egen risk. Vi anser att man inte ska ge sig på de träd med stora rotvältor. Faran är att, när man kapar upp dem, vältan slår tillbaka. Detta behöver inte ske i samband med uppkapningen, utan kan ske vi mycket senare tillfälle. Vi vill inte att rotvältorna ska utgöra fara för lekande barn.
Vi tar gärna emot tips om träd som kan utgöra fara så att vi kan åtgärda dessa.
Hälsningar
Skogsgruppen

10/1 Datum för årsmötet är nu klart: Torsdag 11 april kl 19.00 i Brunns skolas matsal.

8/1 Skogsgruppen kommer att inspektera msv´s marker på torsdag kl 10.00 och ta ner träd som vält under stormen.

19/12 Information från Viltvårdsgruppen ang älgar:
Älgar inom området

5/12 Dags för motioner! Senast 31:a januari ska de vara styrelsen tillhanda. 

23/10 Rapport från höstens städdag:
Strandgruppens höstmöte 2018

6/10 Välkomna till höstens städdag!
Samling vid redskapsboden, parkeringen Stora Sand kl 11.00
Redskap, sopsäckar och plockare finns. Ta med egna handskar!

Grill och kaffe vid boden från ca 12.30
MSV bjuder på korv, bröd, kaffe, saft och kaka.

3/9 Fortsatt avverkning enligt Skogsplanen
Under vecka 37 så kommer avverkning påbörjas av Naturskog. Detta kommer att ske i områdena 4, 13, 25 och 27 (se områdesbeskrivning här)
Om du har en tomt som gränsar direkt mot MSV mark så uppmanar vi dig, att så gott det går, märka ut din tomtgräns.

27/8 Information från Viltvårdsgruppen ang närgångna älgar.

PROBLEM MED ÄLG