Aktuell information

Städdagen blir lördagen den 25e april
Samling på parkeringen kl 10. Avslutas med grillning ca kl 12.

21-22 mars kommer Håll Sverige Rent spela in reklamfilm på Stora eller Lilla Sand

Datum för stämman: 12 mars 2020 kl 19.00 (registrering från 18.30) i Ingarö föreningshus

——————————————————————————————————————–
2019:
19/10 Rapport från höstens städdag;
Strandgruppens höstmöte 2019

Städdagen blir lördagen den 12e oktober
Samling på parkeringen kl 11. Avslutas med grillning ca kl 13 (grillen tänds 12.30).
Redskap, sopsäckar och plockare finns.
MSV bjuder på korv med bröd.

5/6 Filminspelning vid Björkviskbrygga 07.00-19.00

7/5 Filminspelning på Stora Sand

Städdagen blir lördagen den 27e april
Samling på parkeringen kl 10. Avslutas med grillning ca kl 12.

Den 29e april kommer ICA spela in reklamfilm nedanför Bistro Björkvik

18/3 Argsint älg
Klartecken har getts från polisen och länsstyrelsen att älgen kommer att avlivas inom de närmsta dagarna

17/1 Efter stormen
Efter omständigheterna så har vår mark klarat sig ganska bra. Skogsgruppen har  inventerat skadorna med koncentration kring våra stigar. Vi har öppnat upp där träd har fallit över och blockerat framkomligheten. Vi har även åtgärdat de träd som har fallit till hälften och riskerar att falla vid senare tillfälle. Det återstår en del träd som står inne i marken och ej i anslutning till stigar och vägar. Vi uppmanar alla som rör sig i skogen att vara uppmärksamma på dessa träd och ej röra sig under eller i närheten av dessa.
Vi har fått en del förfrågningar om det är möjligt att få ta hand om fallna träd och såga upp till ved. Vi ger tillåtelse till detta, men det sker på egen risk. Vi anser att man inte ska ge sig på de träd med stora rotvältor. Faran är att, när man kapar upp dem, vältan slår tillbaka. Detta behöver inte ske i samband med uppkapningen, utan kan ske vi mycket senare tillfälle. Vi vill inte att rotvältorna ska utgöra fara för lekande barn.
Vi tar gärna emot tips om träd som kan utgöra fara så att vi kan åtgärda dessa.
Hälsningar
Skogsgruppen

10/1 Datum för årsmötet är nu klart: Torsdag 11 april kl 19.00 i Brunns skolas matsal.

8/1 Skogsgruppen kommer att inspektera msv´s marker på torsdag kl 10.00 och ta ner träd som vält under stormen.

19/12 Information från Viltvårdsgruppen ang älgar:
Älgar inom området

5/12 Dags för motioner! Senast 31:a januari ska de vara styrelsen tillhanda. 

23/10 Rapport från höstens städdag:
Strandgruppens höstmöte 2018

6/10 Välkomna till höstens städdag!
Samling vid redskapsboden, parkeringen Stora Sand kl 11.00
Redskap, sopsäckar och plockare finns. Ta med egna handskar!

Grill och kaffe vid boden från ca 12.30
MSV bjuder på korv, bröd, kaffe, saft och kaka.

3/9 Fortsatt avverkning enligt Skogsplanen
Under vecka 37 så kommer avverkning påbörjas av Naturskog. Detta kommer att ske i områdena 4, 13, 25 och 27 (se områdesbeskrivning här)
Om du har en tomt som gränsar direkt mot MSV mark så uppmanar vi dig, att så gott det går, märka ut din tomtgräns.

27/8 Information från Viltvårdsgruppen ang närgångna älgar.

PROBLEM MED ÄLG