Eldning

2021-08-09
Nu råder inte längre eldningsförbud, men försiktighet ska iakttas.
Se aktuell information från Länsstyrelsen.
Eldningsförbudet i Stockholms län upphör från och med den 7 augusti klockan 14:00 | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

2021-07-22
Styrelsen vill påminna om att det råder eldningsförbud i länet.
Detta gäller även vid iordningställda grillplatser.
Vi vill understryka att det även gäller medlemmar och boende i området.
På egen tomt får man grilla, men inte utanför.
Styrelsen
Skärpt eldningsförbud utfärdat i Stockholms län | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

2021-07-14
Eldningsförbud
 från och med kl 08.00 den 15:e juli.
Se mer info på länken nedan.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

Eldning avrådes

Det varma och torra vädret medför en ökad brandrisk i skog och mark och risken för gräsbränder är mycket hög. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.
Eldning avrådes gäller från och med den 23 juli kl. 13:00 och i samtliga kommuner som ingår i samarbete med Räddningscentral Mitt och Räddningscentralen Stockholms län. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna.

På grund av den stora risken för gräsbränder uppmanar räddningstjänsten att du:

  • inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen.
  • använder särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen.

All eldning sker på eget ansvar.

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden när du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.

Information om brandriskprognosen kan du även få på följande telefonnummer:

  • Södertörns brandförsvarsförbunds region, tfn 08-721 23 26
  • Storstockholms brandförsvars region 08-454 83 39

Informationen är hämtad från Södertörns brandförsvar