Terrängkörningsförbud

Det råder förbud mot körning med motordrivet fordon i all terräng och på stigar och stränder inom hela området.

Förbudet gäller i enlighet med §1 i Terrängkörningslagen (1975:1313)