Medlemsgruppen

Lena Söderblom Ström – Sammankallande
070-589 70 76
Österleden 19
lena.soderblom@comhem.se

Birgitta Danielsson
070-332 78 20
Logränd 4
birgitta.danielsson@nacka.se

Birgitta Zäll Brauner
079-876 85 31
Drakövägen 21
birgitta.zall-brauner@telia.com

Helena Claesson – Hemsideansvarig och Styrelserepresentant
070-458 06 15
Slingerstigen 36
helena.claesson1@gmail.com