Medlemsgruppen

Lena Söderblom Ström – Sammankallande
070-589 70 76
Österleden 19
soderblomstrom@gmail.com

Helena Claesson – Hemsideansvarig och Styrelserepresentant
070-458 06 15
Slingerstigen 36
helenac.msv@gmail.com