MSVs syfte

FÖRENINGEN

Består idag av ca 400 medlemmar. Föreningens ekonomi bygger på en årlig medlemsavgift samt en engångsinsats

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

Att med hänsyn till områdets särskilda natur, arbeta för en långsiktig förutsättning för skogens och djurlivets framtid samt god tillgänglighet för rekreation och friluftsliv.

INFORMATIONSFOLDER

Informationsfolder om samtliga föreningar i Björnö 1:4
MSV folder

STADGAR

MSV Stadgar