Stiggruppen

Karta stigar

Göran Danielsson – Sammankallande
070-558 59 07
Logränd 4
goran.famdan@telia.com

Gudrun Eriksson -styrelsens representant
070-731 5570
Stora Gränd 3
gudruneriksson@bahnhof.se

 

Gruppens aktiviteter

Stiggruppen hade två träffar under sommaren. Vi inventerade och noterade vad som behövde lagas och förbättras. Nu har vi börjat åtgärda bristerna. I förra veckan gjordes en ny spång till ett dike vid Myrstigen/Genvägen. Gruppen fortsätter sitt planerade arbete under hösten.