Stiggruppen

Karta stigar

Göran Danielsson – Sammankallande
070-558 59 07
Logränd 4
goran.famdan@telia.com

Bodil Eriksson
073-948 43 72
Högholmsvägen 15
bodil.eriksson@socarb.su.se

Bertil Krakenberger
08-571 42 202
Idalsvägen 3
bertil.krakenberger@atkinsglobal.com