Stiggruppen

Karta stigar

Bertil Krakenberger – Sammankallande
076-628 55 44
Idalsvägen 3
bertil@krakenberger.se

Gudrun Eriksson -styrelsens representant
070-731 5570
Stora Gränd 3
gudruneriksson@bahnhof.se

Historisk bakgrund och utveckling av våra stigar
Se mer info under nedanstående länk.
Stiggruppen historisk tillbakablick

Stiggruppens Verksamhetsberättelse 22 och plan 23

_________________________________________________________

Gruppens aktiviteter

2022-10-02
De två planerade broarna på Älgstigen vid Ledningsgatan är nu på plats.
Nu kan vi gå torrskodda över bäcken, även om den blir vattenfylld.

2021-07-02

Nu har Naturstigen blivit markerad med röd färg. Den stigen börjar nedanför Österleden parallellt med Björkviksvägen.Se stigkartan.Stigen är på ett par ställen oländig, men nu går man inte längre bort sig så lätt.

Stiggruppen hade två träffar under sommaren 2020. Vi inventerade och noterade vad som behövde lagas och förbättras. Nu har vi börjat åtgärda bristerna. I förra veckan gjordes en ny spång till ett dike vid Myrstigen/Genvägen. Gruppen fortsätter sitt planerade arbete under hösten.