Stiggruppen

Karta stigar

Göran Danielsson – Sammankallande
070-558 59 07
Logränd 4
goran.famdan@telia.com

Gudrun Eriksson -styrelsens representant
070-731 5570
Stora Gränd 3
gudruneriksson@bahnhof.se

Historisk bakgrund och utveckling av våra stigar
Se mer info under nedanstående länk.
Stiggruppen historisk tillbakablick

Gruppens aktiviteter

2021-07-02

Nu har Naturstigen blivit markerad med röd färg. Den stigen börjar nedanför Österleden parallellt med Björkviksvägen.Se stigkartan.Stigen är på ett par ställen oländig, men nu går man inte längre bort sig så lätt.

Stiggruppen hade två träffar under sommaren 2020. Vi inventerade och noterade vad som behövde lagas och förbättras. Nu har vi börjat åtgärda bristerna. I förra veckan gjordes en ny spång till ett dike vid Myrstigen/Genvägen. Gruppen fortsätter sitt planerade arbete under hösten.