Strandgruppen

Anna Persson – Sammankallande
070-405 12 68
Högholmsvägen 20B
annapersson01@hotmail.com

Lena Strömdahl
070-715 63 29
Slingerstigen 116
lena.stromdahl@ownit.nu

Göran Lindström
070-454 96 15
Slingerstigen 116

Birgitta Boldt
08-571 423 76
Rönnskärsvägen 8
gbboldt@gmail.com

Martin Kalén
072-561 63 19
Rönnskärsvägen 13
martin.kalen@gmail.com

Gisela Schillén Tell
070-688 40 32
Rögrundsvägen 19
giselaschillentell@telia.com

Erik Griffiths
070-579 08 09
Slingerstigen 30
erik.griffiths@rundquist.se

Mari Jutestig
0708-27 07 69
Högholmsvägen 20B
maja.karin@live.se

Bodil Eriksson
073-948 43 72
Högholmsvägen 15
bodil12eriksson@gmail.com

Strandgruppens höstmöte 2019

Strandgruppens VP 2019 och budget för 2019

Strandgruppens VB 2018

Strandgruppens höstmöte 2018

Rapport från städdag april 18