Skogsgruppen

Den 12 april 2019 var Skogsstyrelsen ute tillsammans med skogsgruppen och tittade på MSVs skog, protokollet kan ni läsa här:
Rådgivningskvitto Skogsstyrelsen

Johan Brauner – Sammankallande
070-828 72 11
Drakövägen 21
braunermsv@telia.com

Lars Claesson
070-659 14 44
Slingerstigen 41
larsivar.claesson@telia.com

Steinar Thon
0733-770 220
Slingerstigen 95
thonsteinar@hotmail.com

Stig Lundahl
073-702 81 89
Slingerstigen 128
s.lundahl@hotmail.com

Palle Wiberg
070-433 41 87
Idalsvägen 38
palle.wiberg@gmail.com

Thomas Bubbat
070-496 88 46
Krokholmsvägen 9
thomas.bubbat@hotmail.com

Ronnie Tallkvist – Styrelserepresentant
070 5702018
Tottkällev.6 Värmdö
Drakövägen 8
ronnie.tallqvist@telia.com

MSV Skogsvårdsplan 2010
MSV Ansökan trädfällning