Skogsgruppen

Efter stormen.
Efter omständigheterna så har vår mark klarat sig ganska bra. Skogsgruppen har inventerat skadorna med koncentration kring våra stigar. Vi har öppnat upp där träd har fallit över och blockerat framkomligheten. Vi har även åtgärdat de träd som har fallit till hälften och riskerar att falla vid senare tillfälle. Det återstår en del träd som står inne i marken och ej i anslutning till stigar och vägar. Vi uppmanar alla som rör sig i skogen att vara uppmärksamma på dessa träd och ej röra sig under eller i närheten av dessa.
Vi har fått en del förfrågningar om det är möjligt att få ta hand om fallna träd och såga upp till ved. Vi ger tillåtelse till detta, men det sker på egen risk. Vi anser att man inte ska ge sig på de träd med stora rotvältor. Faran är att, när man kapar upp dem, vältan slår tillbaka. Detta behöver inte ske i samband med uppkapningen, utan kan ske vi mycket senare tillfälle. Vi vill inte att rotvältorna ska utgöra fara för lekande barn.
Vi tar gärna emot tips om träd som kan utgöra fara så att vi kan åtgärda dessa.
Hälsningar
Skogsgruppen

Johan Brauner – Sammankallande
070-828 72 11
Drakövägen 21
braunermsv@telia.com

Lars Persson
070-212 34 55
Slingerstigen 70
persson@systemutbytet.se

Lars Claesson
070-659 14 44
Slingerstigen 41
larsivar.claesson@telia.com

Steinar Thon
0733-770 220
Slingerstigen 95
thonsteinar@hotmail.com

Stig Lundahl
073-702 81 89
Slingerstigen 128
s.lundahl@hotmail.com

Palle Wiberg
070-433 41 87
Idalsvägen 38
palle.wiberg@gmail.com

Thomas Bubbat
070-496 88 46
Krokholmsvägen 9
thomas.bubbat@hotmail.com

Ronnie Tallkvist – Sryrelserepresentant
070 5702018
Tottkällev.6 Värmdö
Drakövägen 8
ronnie.tallqvist@telia.com

MSV Skogsvårdsplan 2010
MSV Ansökan trädfällning