Viltvårdsgruppen

Johan Brauner
070-828 72 11
Drakövägen 21
braunermsv@telia.com

Patrik Bohjort
070-938 22 28
Österleden 30
pbohjort@gmail.com

Oscar Alpstig
073-908 32 19
Österleden 21
oalpstig@hotmail.com