Styrelsen

Johan Brauner, Ordförande
070 828 72 11
braunermsv@telia.com
Drakövägen 21

Ylva Rosén, Vice ordförande
070 357 15 37
ylva.rosen@swedbank.se
Krokholmsv. 4

Bo Johansson, Kassör
070 273 18 59
bo.aller@hotmail.se
Krokholmsvägen 4

Helena Claesson, Sekreterare
070 458 06 15
helenac.msv@gmail.com
Slingerstigen 36

Hans Östman Ledamot
073 657 19 89
ostman.hoa@gmail.com
Slingerstigen 40

Per-Åke Stålberg, Suppleant
070-450 14 31
perake.stalberg@outlook.com
Österleden 26

Elisabeth Berglund, Suppleant
073 312 76 25
elis.berg@hotmail.com
Svedenborgsgatan 8b, Drakövägen 12

Revisorer:
Henrik Atmer
Inger Cederblad

Valberedningen:
Göran Lindström
Stefan Wiberg
Martin Catlos

Björnö MSV Ek förening
c/o Ingarö Kontorstjänst
Odelbergs väg 9 B
134 40 Gustavsberg

Organisationsnr: 769603-6073
Bankgiro: 5115-9408

Innehar F-skattesedel