Styrelsen

Ylva Rosén, Ordförande

Bo Johansson, Kassör
070 273 18 59
bo.aller@hotmail.se
Krokholmsvägen 4

Helena Claesson, Sekreterare
070 458 06 15
helenac.msv@gmail.com
Slingerstigen 36

Gudrun Eriksson, Ledamot
070 731 55 70
gudruneriksson@bahnhof.se
Stora gränd 3

Lena McEvenue, Ledamot
073 500 30 01
lenamc@telia.com
Slingerstigen 101

Johan Brauner, Suppleant
070 828 72 11
braunermsv@telia.com
Drakövägen 21

Johan Franzén, Suppleant
Peter Cederblad, Suppleant

Revisorer:
Inga-Lill Larsson
Tomas Enström

Björnö MSV Ek förening
c/o Eva Lönn Redovisning AB
Högholmsvägen 27
134 67 Ingarö

Organisationsnr: 769603-6073
Bankgiro: 5115-9408

Innehar F-skattesedel