Styrelsen

Ylva Rosén, Ordförande
070 357 15 37
ylva.rosen@swedbank.se
Krokholmsv. 4

Elisabeth Norbäck, Vice ordförande

070 678 23 75
cisa.norback@gmail.com
Stora Gränd 9

Hans Östman Ekonomiansvarig

073 657 19 89
ostman.hoa@gmail.com
Slingerstigen 40

Helena Claesson, Sekreterare

070 458 06 15
helenac.msv@gmail.com
Slingerstigen 36

Johan Brauner, Ledamot

070 828 72 11
braunermsv@telia.com
Drakövägen 21

Ronnie Tallqvist, Suppleant

070 570 20 18
ronnie.tallqvist@telia.com
Tottkällev.6 Värmdö, Drakövägen 8

Per-Åke Stålberg, Suppleant
070-450 14 31
perake.stalberg@outlook.com
Österleden 26

Björnö MSV Ek förening
c/o Ingarö Kontorstjänst
Odelbergs väg 9 B
134 40 Gustavsberg

Organisationsnr: 769603-6073
Bankgiro: 5115-9408

Innehar F-skattesedel