Styrelsen

Johan Brauner, Ordförande
070 828 72 11
braunermsv@telia.com
Drakövägen 21

Bo Johansson, Kassör
070 273 18 59
bo.aller@hotmail.se
Krokholmsvägen 4

Helena Claesson, Sekreterare
070 458 06 15
helenac.msv@gmail.com
Slingerstigen 36

Hans Östman Ledamot
073 657 19 89
ostman.hoa@gmail.com
Slingerstigen 40

Elisabeth Berglund, Suppleant
073 312 76 25
elis.berg@hotmail.com
Drakövägen 12

Gudrun Eriksson, Suppleant
070-731 55 70
gudruneriksson@tele2.se
Stora gränd 3

Revisorer:
Henrik Atmer
Inger Cederblad

Valberedningen:
Hör av dig till styrelsen om du vill sitta med i antingen styrelsen eller i valberedningen för 2021!

Björnö MSV Ek förening
c/o Ingarö Kontorstjänst
Odelbergs väg 9 B
134 40 Gustavsberg

Organisationsnr: 769603-6073
Bankgiro: 5115-9408

Innehar F-skattesedel