Historia

BAKGRUND

I början av 60 talet tog Järnvägsaktiebolaget Stockholm Saltsjön initiativet till att skapa ett rekreations och fritidsparadis vid Klacknäset Ingarö. Bebyggelsen ville man anpassa mjukt och försynt till de speciella naturförhållanden som fanns, så att områdets karaktär och särart bevarades. Försäljning påbörjades av ca 500 tomter med varierande storlekar mellan 1500 till 4000 kvm.  Området har genom åren förändrats och utvecklats, när området bildades var avsikten endast fritidsboende, idag bor ca hälften av hushållen året runt.

BJÖRNÖ MSV EKONOMISK FÖRENING

Bildades 1998 genom förvärvandet av markområdet med skog, strand samt ett större vattenområde i Ingarö Nämdöfjärden. Avsikten var att kunna råda över utvecklingen i området under en överskådlig framtid. Tillsammans utgör områdets totala yta utanför de enskilda tomterna ca 6 milj kvm. Området gränsar mot Kolbacken, Långvik och Eriksvik i norr samt Björkviksvägen i Öster.