Styrelsen informerar

Här lägger styrelsen ut lite kortfattad information om vad som är på gång.

 • Städdagen blir lördagen den 25e april
  Samling på parkeringen kl 10. Avslutas med grillning ca kl 12.
 • 21-22/3 spelar Håll Sverige Rent in reklamfilm på Stora eller Lilla Sand
 • Datum för stämman: 12 mars 2020 kl 19.00 (registrering från 18.30) i Ingarö föreningshus
 • Motioner inför stämman 2020 ska vara styrelsen tillhanda senast 12 januari
  msv@bjornomsv.se

  ————————————————————————————————————-
  2019:

 • Den 15/10 kommer flisning av högarna som ligger från förra årets avverkning ske.
 • MSV SÖKER ARBETSLEDARE till sommaren 2019
  MSV söker nu vuxna (över 18 år) arbetsledare som varje morgon, alternativt eftermiddag, har ca 1 tim introduktion och sen finns tillgängliga att leda och övervaka arbetet. Fördel om du bor i närheten. Arvode utgår.
  Kontakta Bo Johansson: bo.aller@hotmail.com, 070-273 18 59
 • Den 12 april 2019 var Skogsstyrelsen ute tillsammans med skogsgruppen och tittade på MSVs skog, protokollet kan ni läsa här:
  Rådgivningskvitto Skogsstyrelsen
 • Den 29e april kommer ICA spela in reklamfilm nedanför Bistro Björkvik
 • Städdagen blir lördagen den 27e april
  Samling på parkeringen kl 10. Avslutas med grillning ca kl 12.
 • Nu finns kallelsen och handlingarna till årsmötet 2019:
  https://bjornomsv.se/for-medlemmar/dokumentarkiv/arsmoteshandlingar-och-protokoll/
 • Datum för årsmötet är klart, torsdag11 april 2019, kl 19.00 i matsalen i Brunns skola
 • Skogsgruppen träffas den 10/1 för att inspektera och åtgärda ev skador på träd efter stormen
 • Dags för motioner! Senast den 31:a januari 2019 ska de vara styrelsen tillhanda.
 • Är du intresserad av att sitta i MSVs styrelse, kontakta Valberedningen.
  2019
  …………………………………………………………………………………………………………………..
 • Q-park avstämning från sommaren: 11.242st bilar!
 • Styrelsen för fortsatta diskussioner om hur strandstädningen kan lösas på bästa sätt nästa år. Synpunkter tas gärna emot.
 • Skogsavverkningen har utförts av Naturskog enligt plan av skogsområden 4, 25, 26 och 27. Ris kommer att ligga kvar till våren för att ”barra av sig”. Virket hämtas inom kort. Område 13 kommer att utföras tidigast i januari eller när markförhållandena tillåter. Skogsstyrelsen kommat att bjudas in för en inspektion av genomförda arbeten.
 • Nya skyltar har satts upp på anslagstavlorna om att all terrängkörning är förbjuden enligt lag.
 • Styrelsen har uppmärksammat att MSVs mark används för trädgårdsavfall mm, bla intill Slingerstigen. Detta är självklart inte tillåtet. Berörda fastighetsägare uppmanas forsla bort högarna.
 • Nya avtalet med Q-park är nu underskrivet. Avtalet följer de ramar som bestämdes på årets stämma.
 • Det har inkommit en förfrågan från en medlem om att MSV ska rusta upp lekplatsen vid Käringviken. Styrelsen har meddelat att lekplatsen inte kan skötas av MSV enligt våra stadgar. MSV kan upplåta mark till olika typer av anläggningar men dessa kan inte driftas av MSV. För varje sådan anläggning måste en separat förening (med namngivna underhållsansvariga) skapas.
 • Styrelsen har diskuterat hur man kan förbättra skyltningen vid infarten till badet för att undvika onödig trafik på Slingerstigen. Vi tar frågan vidare med vägföreningen och Q-park.
 • Fjällräven fotograferar sin nya kollektion vid Björkviks brygga den 22 augusti.
 • Helikopterplattan kommer att röjas och repareras av en av våra medlemmar som på eget intiativ har kontaktat styrelsen och erbjudit sin hjälp. Han har god kunskap om vad som krävs för en duglig helikopterplatta.
 • På augustimötet gjordes en utvärdering av hur strandstädningen har fungerat i år. Konstaterades att vi har haft en extrem sommar med väldigt hög belastning. Vi fortsätter att diskutera hur städningen ska hanteras framöver.
 • Styrelsen tog vid mötet i augusti beslut om att för närvarande inte starta en facebookgrupp.
 • Styrelsen har godkänt att en boulebana anläggs vid Käringviken. Ansvariga för drift och underhåll är Christina Wollin och Eva Karsberg.