Styrelsen informerar

Här lägger styrelsen ut lite kortfattad information om vad som är på gång.

 • 2021-08-30
  Svar på de frågor som ställts av en grupp fastighetsägare angående avverkningen kan ni läsa här:
  Svar på de tio frågor som har ställts till styrelsen angående avverkning på MSV
 • 2021-08-20
  Beslut från Skogsstyrelsen
  Arbetet med planläggningen inför höstens avverkning sätter nu igång.
  Vi kommer att gå runt bland de tomter som är direkt berörda och informera och ta del av synpunkter.
  Exakt när avverkningen startar är ännu inte bestämt utan det är beroende av väder och när maskiner är tillgängliga.
  Preliminärt så är planerna att starten skall ske i slutet på september, men vi återkommer med närmare information.
  Av beslutet från skogsstyrelsen (se länken nedan) framgår vilka åtgärder som ska utföras och vilka områden som berörs ( se karta under skogsplanen ).
  Beslut ansökan Nokås 2021-04-30
 • Ang problem med parkerade bilar i backen ner mot Björkvik
  Efter att vid flertalet tillfällen ha tillskrivit Trafikverket angående de problem som finns med felparkerade bilar har vi efter några månaders tystnad fått följande korta svar från Trafikverket gällande parkeringseländet:
  Som ni skriver så är det parkeringsförbud på huvudled och det är stoppförbud ned till bryggan. Att bilister inte följer gällande trafikregler är polisens ansvar. De har möjlighet att bötfälla lagöverträdelser, inte Trafikverket. Trafikverket planerar inte att bygga fysiska hinder, för att hindra felparkerare.
  Med vänliga hälsningar //Mikael Lindell Projektledare Underhåll,
  010-125 41 13 mikael.a.lindell@trafikverket.se
 • MSV:s och BBK:s svar på Värmdö kommuns översiktsplan.
  Värmdö kommun yttrande ÖP 2021-06-20
 • MSV:s årsmöte 2021
  Söndag den 20 juni kl.10.00
  I år håller vi oss utomhus och träffas därför på fotbollsplanen vid stora parkeringen. Ta med egen stol om ni vill sitta. Regnar det kommer vi ändå försöka genomföra mötet. Vi uppmuntrar er att endast komma en från varje fastighet för att minska trängseln. Är ni fler fastighetsägare måste ni då ha med er påskriven fullmakt som finns bland Årsmöteshandlingarna.
 • Representanter från MSV har i över ett års tid försökt få till ett möte med Trafikverket och Värmdö kommun angående parkeringssituationen i Björkviksbacken utan att lyckas. Trafikverket, som är ansvariga för vägen med tillhörande vägområde, har varit helt omöjliga att få en tid med. Därför enades representanter från MSV och kommunen, att som en första början träffas på plats för att gå igenom problematiken. Kommunen, som hade full förståelse för våra synpunkter, har lovat att förmedla dessa till Trafikverket vid ett kommande samordningsmöte i juni.
  Björkviksvägen är huvudled och det innebär att parkeringsförbud gäller. Det känner uppenbarligen inte alla bilister till. Någon form av kompletterande skyltning kan behövas för att tydliggöra detta. Avseende parkeringsövervakning av sträckan är Trafikverket ansvariga och hänvisar till polisen vid problem.
  En möjlighet att få till en förändring kan vara att många skriver och påtalar problemen direkt till Trafikverket.
 • Det är många som har uppmärksammat att någon eller några har varit ute på skäret vid Käringviken och saboterat för silvertärnorna som har inlett sin häckning där. Styrelsen har tidigare fått in en motion till årsmötet om möjligheterna att stänga av och försvåra för fåglarna att häcka där. Som vi har skrivit i motionssvaret, och efter efterforskning hos länsstyrelsen, så är detta en olaglig handling. Vi hoppas att den/dom som har utfört denna handling upphör med detta. Ni ska vara medvetna om att det är ganska höga påföljder och att det anses vara ett allvarligt brott. Styrelsen sätter sig tvärt emot detta tilltag och kommer det till vår kännedom vilken/vilka det är så kommer styrelsen inte tveka att polisanmäla. (Händelsen är polisanmäld)
 • Filminspelning på stranden i Björkvik under helgen 13-16 maj beroende på väder.
  Kulisser byggs den 13e maj.
 • Välkomna till vårens städdag på stränderna.
  Söndagen den 2  maj kl. 11.00-13.00.
  Samling vid redskapsboden, parkeringen Stora Sand.
  Ta med krattor och skottkärror och egna handskar, vi har sopsäckar och plockare.
  På grund av det rådande läget kommer vi inte heller i år att avsluta med gemensam grillning och kaffe.
 • 2021-03-31
  För information.
  Vattenfall kommer att utföra en byggnation av elledning i mark vid Idalsvägen.
  Datum ännu ej fastställt.
 • 2021-03-28
  Alla inkomna Motioner till årsmötet är nu uppdaterade med Styrelsens svar och finns att läsa under fliken För medlemmar/ Årsmöteshandlingar/Motioner, eller klicka här
 • 2021-03-16
  Vi har fått in väldigt många ansökningar om sommarjobb så nu är alla platser tillsatta. Alla som sökt kommer att bli kontaktade.
 • 2021-03-08
  MSV:s årsmöte 2021
  Årsmötet kommer att äga rum söndag den 20 juni kl.10.00.
  Mötet blir utomhus.
  Mer information kommer längre fram.
 • 2021-02-25
  Vattenfall har påbörjat nergrävning av elledning i enlighet med karta.
  Detta för att säkerställa framtida eldistribution.
  Har ni funderingar kring detta arbete så kan ni höra av er till:

  Landers Kraft och Ljusteknik AB
  Moa Lindberg 073-659 04 56
  Kartan hittar ni här: Vattenfall dragning av ledning

 • Alla inkomna Motioner till årsmötet finns nu att läsa under fliken För medlemmar/ Årsmöteshandlingar/Motioner, eller klicka här


(Klicka på bilden för större text)

 • 2020-11-10 Skogsvårdsstöd
  Styrelsen har nu skickat in föreningens ansökan om bidrag enligt Nokås till Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen hoppas på att kunna behandla ansökan innan årsskiftet. Så fort vi får svar på vår ansökan så kommer styrelsen ihop med Mellanskog börja planeringen för de åtgärder som ska genomföras i enlighet med vår Gröna Skogsplan.
  Johan Brauner
 • 2020-11-03 Helikopterplattan
  Med anledning av att det förekommer många frågor kring stenhögen vid helikopterplattan vill vi förklara följande.
  Högen har lagts upp av Klacknäsets vägförening i väntan på att användas vid kommande arbeten med brunnarna vid vägarna.
  Stenarna har lagts på ett sådant sätt att de inte ska störa eventuell helikopterlandning.
  Även riset som ligger bredvid är från vägföreningens rensning längs vägarna.
  Det kommer att ligga där tills vi kommer att flisa annat matrial efter andra åtgärder i skogen.
  Vi ser inte att detta utgör något hinder för helikopterlandningar, men vi kommer självfallet att undersöka om det är någon fara med detta.
  Johan Brauner
 • Motioner till stämman 2021 ska ha inkommit till styrelsen senast 31 december. Skickas till msv@bjornomsv.se 
 • Välkomna till höstens städdag på stränderna.
  Lördagen den 10 oktober kl. 11.00-13.00.
  Samling vid redskapsboden, parkeringen Stora Sand.
  (Grill och fika inställt p.g.a. corona.)
  Kom gärna med på strandgruppens höstmöte samma dag kl. 10-11 vid redskapsboden.
  För städningen finns sopsäckar och plockare. Tag med egna handskar.
  MSV bjuder på såpbubblor till barnen.
 • 2020-09-16 Kort sammanfattning från dagens styrelsemöte:
  • En skrivelse har skickats in till Värmdö kommun angående kaoset på vägen och vändplanen vid Björkvik. Ett ärende har skapats och Trafikverket är inkopplat. Vi avvaktar ett möte med berörda parter.
  • En ansökan om att söka bidrag till skogsskötseln kommer inom kort skickas in till Skogstyrelsen.
 • 2020-09-08-10 Beroende på väder kommer Sjölyckan, en av dessa dagar, att spela in vid Björkviks Brygga.
 • 2020-09-07 Fotografering vid Björkviks Brygga.
 • 2020-08-27 SOMMARUNGDOMARNA
  Nu är hösten i antågande och det är dags att summera och utvärdera sommaren. Det har varit en extremt hård belastning på våra stränder och grönområden som vi alla säkert har märkt av. Sommarungdomarna har gjort ett fantastiskt jobb.
  MSV har som ett led i detta gjort en enkel enkätundersökning per telefon bland våra sommarungdomar. De är samtliga väldigt positiva och har redan börjat tipsa sina syskon och kamrater om ett kul jobb att söka till nästa sommar. Bemötandet från de som vistats på våra stränder upplevde de som mycket bra och de fick även beröm för sitt jobb. Vi fick också några konkreta tips att ta med oss inför nästa sommar.
 • 2020-08-25
  Ingarö Orienteringsklubb kommer ha träningsorientering i området och de utgår ifrån stora parkeringen
 • 2020-08-21
  Reklamfilmsinspelning på stranden vid Björkviks brygga
 • 2020-08-20 RIDNING I VÅRT OMRÅDE
  Som tidigare nämnts har vissa klagomål nått Styrelsen gällande ridning i området. En dialog har därför pågått med bl.a Vishamnsstallet och Värmdö Hästvägsförening. Ett förslag för att styra upp var närliggande stall kan rida med minst intressekonflikter i vårt område har tagits fram av hästföreträdarna och bifogas nedan. Styrelsen i MSV ställer sig bakom det.
  Värmdö Hästvägsförening har även tagit fram en intern policy för ryttarna.
  Karta Ridväg
 • 2020-08-19 Kort sammanfattning från dagens styrelsemöte:
  • Utvärdering av sommaren, uppföljning av sommarungdomarna kommer ske, mer info läggs ut när det är gjort.
  • Parkeringen vid Stora sand beslutades vara öppen även i oktober i år. Så länge parkeringen är öppen har vi sophämtningen igång. Städning av området vid stränderna kommer vid behov att utföras av några ungdomar.
  • Styrelsen tog upp frågan om problemet med parkering på bryggan vid Bistron. Det förbereds för ett möte med kommunen och Vägverket för att klargöra vem som ska agera i frågan.
  • En ansökan från en tomtägare om fällande av några små träd på MSV:s mark bifölls.
 • 2020-06-28
  Med anledning av det kaos som har rådit i backen ner till Björkviks brygga och även runt andra delar av vår mark så har styrelsen försökt att stävja detta genom att agera med följande.
  Vi har varit i kontakt med kommunen, trafikverket, länsstyrelsen och polisen.
  Det är lite som i det övriga samhället, alla hänvisar till någon annan.
  Kommunen avsäger sig allt ansvar och hänvisar till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen hänvisar till trafikverket men tillägger att man kan komma in med en skrivelse som sedan behandlas i sedvanlig ordning. Trafikverket hänvisar till polisen. Polisen gör en anteckning och tittar på frågan, men tror sig inte ha tid att åtgärda på grund av resursbrist.
  Hela den gångna veckan har vi ringt flera gånger om dagen, men inte sett någon åtgärd.
  Vad gäller att vi skulle kunna engagera Aimo park att lappa de bilar som står i backen låter sig inte göras för att trafikverket ”äger” även vägkanterna. Vi har fört samtal om att dom ska bevaka även alla våra egna vägar, men invändningar finns om att det kan vara svårt att avgöra om det är gäster till boende. Men jag tror att vi får gå djupare i frågan och att de boende vid berörda väg ska kunna ringa när man vet att det är ett utomstående fordon.
  Ju fler som ringer polisen, desto större möjlighet att dom inte kan negligera det hela.
  Därför uppmanar jag alla och envar att ringa 11414 och prata med ledningscentralen.
  Johan Brauner
  Ordf MSV
 • 2020-06-24
  Med anledning av att vi har haft ett hårt tryck på våra stränder med massiv
  tältning och att vi kan förvänta oss en liknande utveckling framöver, så har
  styrelsen beslutat att sätta upp skyltar med ” tältning förbjuden”.
  Vi har efterhört med Länsstyrelsen vad som gäller.
  Vi hoppas att denna åtgärd skall visa resultat och att vi därmed minskar risken för bl.a brand.
 • 2020-06-17 Ridning i området
  Vissa klagomål har nått Styrelsen gällande ridning i området. Det har klagats på bl.a hästspillning på vägar och stigar. Även att våra stigar blir söndertrampade.
  Därför har styrelsen inlett en dialog med bl.a Vishamnstallet för att utarbeta riktlinjer för ridning i området.
 • Städdagen blir lördagen den 25e april
  Samling på parkeringen kl 10. På grund av rådande omständigheter kommer vi i år inte att avsluta med grillning.
 • 21-22/3 spelar Håll Sverige Rent in reklamfilm på Stora eller Lilla Sand
 • Datum för stämman: 12 mars 2020 kl 19.00 (registrering från 18.30) i Ingarö föreningshus
 • Motioner inför stämman 2020 ska vara styrelsen tillhanda senast 12 januari
  msv@bjornomsv.se

  ————————————————————————————————————-
  2019:

 • Den 15/10 kommer flisning av högarna som ligger från förra årets avverkning ske.
 • MSV SÖKER ARBETSLEDARE till sommaren 2019
  MSV söker nu vuxna (över 18 år) arbetsledare som varje morgon, alternativt eftermiddag, har ca 1 tim introduktion och sen finns tillgängliga att leda och övervaka arbetet. Fördel om du bor i närheten. Arvode utgår.
  Kontakta Bo Johansson: bo.aller@hotmail.com, 070-273 18 59
 • Den 12 april 2019 var Skogsstyrelsen ute tillsammans med skogsgruppen och tittade på MSVs skog, protokollet kan ni läsa här:
  Rådgivningskvitto Skogsstyrelsen
 • Den 29e april kommer ICA spela in reklamfilm nedanför Bistro Björkvik
 • Städdagen blir lördagen den 27e april
  Samling på parkeringen kl 10. Avslutas med grillning ca kl 12.
 • Nu finns kallelsen och handlingarna till årsmötet 2019:
  https://bjornomsv.se/for-medlemmar/dokumentarkiv/arsmoteshandlingar-och-protokoll/
 • Datum för årsmötet är klart, torsdag11 april 2019, kl 19.00 i matsalen i Brunns skola
 • Skogsgruppen träffas den 10/1 för att inspektera och åtgärda ev skador på träd efter stormen
 • Dags för motioner! Senast den 31:a januari 2019 ska de vara styrelsen tillhanda.
 • Är du intresserad av att sitta i MSVs styrelse, kontakta Valberedningen.
  2019
  …………………………………………………………………………………………………………………..
 • Q-park avstämning från sommaren: 11.242st bilar!
 • Styrelsen för fortsatta diskussioner om hur strandstädningen kan lösas på bästa sätt nästa år. Synpunkter tas gärna emot.
 • Skogsavverkningen har utförts av Naturskog enligt plan av skogsområden 4, 25, 26 och 27. Ris kommer att ligga kvar till våren för att ”barra av sig”. Virket hämtas inom kort. Område 13 kommer att utföras tidigast i januari eller när markförhållandena tillåter. Skogsstyrelsen kommat att bjudas in för en inspektion av genomförda arbeten.
 • Nya skyltar har satts upp på anslagstavlorna om att all terrängkörning är förbjuden enligt lag.
 • Styrelsen har uppmärksammat att MSVs mark används för trädgårdsavfall mm, bla intill Slingerstigen. Detta är självklart inte tillåtet. Berörda fastighetsägare uppmanas forsla bort högarna.
 • Nya avtalet med Q-park är nu underskrivet. Avtalet följer de ramar som bestämdes på årets stämma.
 • Det har inkommit en förfrågan från en medlem om att MSV ska rusta upp lekplatsen vid Käringviken. Styrelsen har meddelat att lekplatsen inte kan skötas av MSV enligt våra stadgar. MSV kan upplåta mark till olika typer av anläggningar men dessa kan inte driftas av MSV. För varje sådan anläggning måste en separat förening (med namngivna underhållsansvariga) skapas.
 • Styrelsen har diskuterat hur man kan förbättra skyltningen vid infarten till badet för att undvika onödig trafik på Slingerstigen. Vi tar frågan vidare med vägföreningen och Q-park.
 • Fjällräven fotograferar sin nya kollektion vid Björkviks brygga den 22 augusti.
 • Helikopterplattan kommer att röjas och repareras av en av våra medlemmar som på eget intiativ har kontaktat styrelsen och erbjudit sin hjälp. Han har god kunskap om vad som krävs för en duglig helikopterplatta.
 • På augustimötet gjordes en utvärdering av hur strandstädningen har fungerat i år. Konstaterades att vi har haft en extrem sommar med väldigt hög belastning. Vi fortsätter att diskutera hur städningen ska hanteras framöver.
 • Styrelsen tog vid mötet i augusti beslut om att för närvarande inte starta en facebookgrupp.
 • Styrelsen har godkänt att en boulebana anläggs vid Käringviken. Ansvariga för drift och underhåll är Christina Wollin och Eva Karsberg.