Bli medlem

Välkommen att bli medlem och andelsägare!

MSV Medlemsansökan

För att bli medlem måste ni äga en fastighet inom MSVs område.
Insats per fastighet är 4000 kr.
Fr.o.m 2014 utgår ingen medlemsavgift.
Ansökan och information gällande medlemskap och andelsägande i föreningen sker genom kontakt via mejl eller brev till kassören i föreningen, se kontaktlista styrelse.

Vid förändring av ägarförhållandet av fastighet, skall erlagd andel överlåtas till ny ägare. Uppgifter om ägarbytet skall snarast meddelas styrelsen. För information gällande andelsbevis och medlemskap, vänligen kontakta styrelsen.

Ändring av ägare – Blankett

Organisationsnummer: 769603-6073
Bankgiro: 5115-9408

Björnö MSV Ek förening
c/o Ingarö Kontorstjänst
Odelbergs väg 9 B
134 40 Gustavsberg