Filminspelningar

Filminspelningar och fotografering på Björnö MSV.
Björnö MSV ekonomisk förening upplåter i de flesta fall sin mark att nyttjas till filminspelning och fotografering. Men för att ha en viss kontroll över detta så vill vi gärna bli kontaktade innan så att vi kan avtala med respektive företag om former och
utförande.
Stränderna kring Björkviks Brygga, Stora sand, Lilla Sand och Käringviken är privat mark och tillhör därför inte Värmdö kommun.
Vi har många besökare på sommarhalvåret vilket medför ett omfattande arbete med att hålla stränder och närliggande skog fria från skräp och annan
förstörelse. Vi har inget understöd från kommunen i detta arbete, utan det bekostas helt från medlemmarna i föreningen.
Därför vill vi gärna, när vår mark utnyttjas i kommersiellt syfte, få en viss ersättning.
Detta har genom åren inte betraktats som något problem för de företag som hittills har besökt våra stränder.

Därför, om ni är intresserade av att göra någon formav inspelning, ber vi er kontakta oss.

Kontaktperson:
Johan Brauner
Tel: 08-57142226
Mob: 0708-287211
braunermsv@telia.com